Dimecres 12 Desembre 2007
FREIXENET S.A.

C/ Joan Sala, 2 Sant Sadurní d'Anoia

Mitjançan la passada de un vídeo, hem estat informats de la història de la familia Ferrer-Sala, dels centres d'elaboració i societats filials en diversitat de nacions, del naixement de la marca "Freixenet" i els origens de la mateixa ( el senyor Pere Ferrer era el fill petit dels propietaris de la finca Freixeneda, el "Freixenet" . Ens han explicat els tipus de raïm amb els cuals elaboren el seu preat cava, en proporcions adequades per a cada producte són: Macabeo, Parellada i Xarel-lo, en els rosats intervé el Garnacha i Monastrell, el temps de criança necesari segons el cava i els processos a realitzar fins al seu envàs final. A peu i amb un trenet hem visitat els cellers que són utilizatdes per al bon acabat del seu producte. Per fi de la visita, ens han obsequiat amb cava "Cordon Negre" i un assortimen de galetes.

Mediante el pase de un vídeo, hemos conocido la historia de la familia Ferrer-Sala, de los centros de elaboración y sociedades filiales en varias naciones, del nacimiento de la marca "Freixenet" y los orígenes de la misma (el señor Pere Ferrer era el hijo pequeño de los propietarios de la finca la Freixeneda, el "Freixenet").Nos han explicado los tipos de uva con los que elaboran su apreciado cava, en proporciones adecuadas para cada producto son: Macabeo, Parellada y Xarelo, en los rosados interviene el Garnacha y Monastrell, los tiempos de crianza necesarios según el cava y los procesos a realizar hasta su envase final. A pie y con un "trenecito" hemos visitado las bodegas que son utilizadas para el buen acabado de su producto. Al terminar, nos han obsequiado con cava "Cordon Negro" y un surtido de galletas.


By passing a video, we have known the history of the family-Ferrer Sala, processing centers and subsidiaries in several nations, the birth of the mark "Freixenet" and the origins of the same (Mr. Ferrer was Pere The young child of the owners of the farm Freixeneda, "Freixenet"). We have explained the types of grapes with which developed its popular cava, in appropriate proportions for each product are: Macabeo, Parellada and Xarel, pink intervenes in the Grenache and Monastrell, lead times required upbringing as the champagne and processes to make up its final package. On foot and a "train" have visited the wineries that are used for the smooth finish of your product. At the end, we were presented with champagne "Cordon Black" and an assortment of crackers.

Preu: Gratuït
Visitants-24 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

Dimecres 28 Novembre 2007
CENTRE METEOROLÒGIC TERRITORIAL DE CATALUNYA

C/ Arquitecte Sert, 1

En l'exterior de l'edifici, (construït per l'arquitrecte portugues Alvaro Siza Vieira, l'any 1992), ens han informat com conèixer els diferents tipus de nùvols -els baixos, mitjans, alts, desenvolupament vertical -, els vents i els seus efectes en terra i en la mar segons la velocitata i procedència. Dintre de l'edifici hem gaudit d'una gran varietat d'instrumens meteorològics, rebent explicacions amb exemples sobre la utilitat de cadascun, així com informació sobre el Satèl-lits Meteosat, els Polar-Sincronic i els Globus Radiosonda. Mitjançan el passi d'un vídeo hem vist diversitat de fotografies enviades pel satèl-li Meteosat comentades ampliament pel meteoròleg senyor Pascual. Des d'aquí el nostre agraïment als senyors Ramon Pascual i Isidre Jabato, per la professionalitat i amablitat amb la cual hem estat atesos.

En el exterior del edificio, (construido por el arquitecto portugues Alvaro Siza Vieira el año 1992), nos han informado como conocer los diferente tipos de nubes - bajas, medianas, altas, desarrollo vertical -. los vientos y sus efectos en tierra y en la mar según la velocidad y procedencia. Dentro del edificio hemos visto una gran variedad de instrumentos meteorológicos, recibiendo explicaciones con ejemplos sobre la utilidad de cada uno, así como información sobre los satélites Meteosat, los Polar-Sincronic y los Globos Radiosonda,. Mediante el pase de un vídeo, hemos visto diversidad de fotografías enviadas por el satélite Meteosat comentadas ampliamente por el meteorólogo señor Pascual. Desde aquí nuestro agradecimiento a los señores Ramón Pascual y Isidro Jabato, por la profesionalidad y amabilidad con la que hemos sido atendidos.


On the outside of the building (built by the Portuguese architect Alvaro Siza Vieira year 1992), we have informed as to know the different types of clouds - low, medium, high, vertical development -. winds and its impact on land and at sea depending on the speed and provenance. Inside the building we saw a wide variety of meteorological instruments, receiving explanations with examples on the usefulness of each, as well as information on Meteosat satellites, the Polar-sync and Balloons radiosondes,. By passing a video, we saw diversity of photographs sent by the Meteosat satellite meteorologist commented extensively by Mr Pascual. From here our gratitude to Mr. Ramon Pascual and Jabatan Isidro, professionalism and kindness with which we have been served.

Preu: Gratuït
Visitants-19 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

Dimecres 14 Novembre 2007
MUSEU DE LA MÚSICA (L'AUDITORI)

C/ Padilla, 155

L'esplèndida i moderna presentació de les col-leccions, ens ha permès gaudir d'una visita molt interessant. Hem fet un viatge en el temps, veient els prop de 500 instruments i documents que acull el museu. El recorregut pels diferents espais temàtics relacionats amb la història de la música i els instruments, des dels seus orígens fins a l'actualitat i les explicacions del profesional monitor senyor Guillem, ens ha introduït a una nova manera del coneixement i goig de la música. La visita ha finalitzat a la sala d'interactius on les persones amb coneixements musicals i sense, poden fer sonar els instruments exposats.

La espléndida y moderna presentación de las colecciones, nos ha permitido gozar de una visita muy interesante. Hemos hecho un viaje en el tiempo, viendo el cerca de 500 instrumentos y documentos que acoge el museo. El recorrido por los diferentes espacios temáticos relacionados con la historia de la música y los instrumentos, desde sus orígenes hasta la actualidad y las esplicaciones del profesional monitor señor Guillem, nos ha introducido a una nueve manera del conocimiento y goce de la música. La visita ha finalizado en la sala de interactivos donde las personas con conocimientos musicales y sin, pueden hacer sonar los instrumentos expuestos.


The splendid and modern presentation of the collections, has enabled us to enjoy a very interesting visit. We have made a journey through time, watching nearly 500 instruments and documents that houses the museum. The journey through the different thematic areas related to the history of music and instruments, from its beginnings to the present day and esplicaciones professional monitor Mr Guillem, we've entered a new way of knowledge and enjoyment of music. The visit has ended in the interactive room where people with and without musical knowledge, can make sound instruments exposed.

Preu: 3,00 €
Visitants-25 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

Dimecres 31 Octubre 2007
GRAN TEATRE DEL LICEU

C/ La Rambla, 51-59

Hem visitat: la Sala, el Saló dels Miralls, el Foyer i l'interior de una Llotja. De l'edifici tradicional, se salvaren de l'incendi del 1994, i es mantenen com eren, la part de la façana central de la Rambla, el vestíbul principal amb les escalinates i el Saló dels Miralls. La fidel reconstrucció de tot lo destruït pel foc s'ha fet incorporan canvis i millores tècniques tan a la Sala com a l'Escenari, que permeten una major fluïdesa i seguretat en les representacions. Hem visitat també El Cercle del Liceu, es un exclusiu club privat de model anglès que fou inaugurat el novembre del 1847, la visita ha transcurregut pel primer pis del Cercle, amb decoració modernista, mobles d'estil eclèctic i una mostra viva de l'art de la marqueteria, amb un contingut d'obres pictòriques dels millors artistes de l'època, com Casas, Masriera, Rusiñol, Cusí, Miralles i altres.

Hemos visitado la Sala, el salón de los Espejos, el Foyer y el interior de un Palco. Del edificio tradicional se salvaron del incendio del año 1994, y se mantienen como eran, la parte de la fachada central de la Rambla, el vestíbulo principal con las escalinatas y el salón de los Espejos. La fiel reconstrucción de todo lo destruido por el fuego, se ha hecho incorporando cambios y mejoras técnicas tanto en la Sala como en el Escenario, que permiten una mayor rapidez y seguridad en las reprentaciones. Hemos visitado también el Cercle del Liceu, es un exclusivo club privado de modelo inglés que fué inaugurado en noviembre de 1847, la visita ha transcurrido por el primer piso del Cercle, con una decoración modernista, muebles de estilo ecléctico y una muestra viva del arte de la marqueteria, con un contenido de obras pictóricas de los mejores artistas de la época como: Casas, Masriera, Rusiñol, Cusí, Miralles y otros.


We visited the Chamber, the Hall of Mirrors, the Foyer and inside a Palco. From traditional building escaped the fire of 1994, and remain as were the central part of the facade of the Rambla, the main lobby with stairs and hall of mirrors. The faithful reconstruction of everything destroyed by fire, has been incorporating changes and technical improvements in both the Chamber and in the Stage, which allow for greater speed and safety in reprentaciones. We also visited the Cercle del Liceu, is an exclusive private club model of English that was inaugurated in November 1847, the visit has passed by the first floor of the Cercle, with a modernist decoration, furniture and an eclectic art shows alive the marquetry, containing paintings of the best artists of the time as: Houses, Masriera, Rusiñol, Cusi, and other Miralles.

Preu: 6,50 €
Visitants-38 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

Dimecres 17 Otubre 2007
MUSEU GEOLÒGIC DEL SEMINARI DE BARCELONA

C/ Diputació, 231

Ens hem presentat al Seminari Conciliar de Barcelona, que fou inaugurat a la fi de totes les obres el 4 de desembre de 1904, visitant: el Claustre d'honor, la Capella Major destacant el Cimbori, de forma octogonal, que proporciona la llum natural i una clara acústica (inaugurada l'any 1882), el Menjador, Capella del Santíssim, el Santcrist, Sala d'Actes, el Museu Geològic, la Biblioteca Pública Episcopal fundada pel bisbe Josep Climent l'any 1772, etc.etc..

Nos hemos personado al Seminario Conciliar de Barcelona, que fué inaugurado al final de todas sus obras el 4 de diciembre de 1904, visitando: el Claustro de honor, la Capilla Mayor destacando el Cimborio de forma octagonal que proporciona la luz natural y una clara acústica (inaugurado el año 1882), el Comedor, Capilla del Santísimo, el Santocristo, Sala de Actos, el Museo Geológico, la Biblioteca Pública Episcopal fundada por el obispo Josep Climent el año 1772, etc.etc..


We arrived at the Seminar Reconciling Barcelona, which was inaugurated at the end of all his works on December 4, 1904, by visiting the Faculty of honour, stressing the Main Chapel Cimborio of octagonal shape that provides natural light and a clear acoustics (inaugurated the year 1882), the Dining Room, Chapel of the Blessed, Santocristo, Hall, the Geological Museum, Public Library, founded by Episcopal Bishop Josep Climent the year 1772, etc.etc..

Preu: 2,00 €
Visitants-30 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀDimecres 13 Juny 2007PARC ARQUELÒGIC MINES DE GAVÀ - Gavà
C/ Jaume I, s/nA través dels audiovisuals i la mina reproduïda, ens han ofert una visió inèdita d'aquest jaciment ( únic a Europa) les explicacions de com vivien, què feien, com eren els nostres avantpassats de fa 6000 anys, el misteri de la "variscita", el subsòl prehistòric. Tot plegat ens ha transportat a com era la vida al neolític a la mediterrània.


Mediante los audiovisuales y la mina reproducida, nos han ofrecido una visión inédita de este yacimiento (único en Europa) las explicaciones de como vivian, que hacian, como eran nuestros antepasados de hace 6000 años, el misterio de la "variscita", el subsuelo prehistórico. Todo ello nos ha transportado a como era la vida neolítica en la mediterránea.

By the audiovisual and mine played, we have offered a vision of this new deposit (only in Europe) explanations of how lived, who did, as were our ancestors of 6000 years ago, the mystery of "variscita" subsoil Prehistoric. All this has transported us to what life was like in the Neolithic Mediterranean.

Preu: 6,50 €

Visitants-20 persones

PARLAMENT DE CATALUNYADimecres 6 Juny 2007


PARLAMENT DE CATALUNYA
C/ Parc de la Ciutadella

És una de les institucions que formen la Generalitat de Catalunya, actualment està format per 135 diputats que representen al poble de Catalunya i que s'elegeixen per sufragi. Hem visitat els espais emblemàtics: els salons dels Passos Perduts, l'Hemicicle, sala de Conferències, despatxos etc., amb tot detall d'explicacions.


Es una de las instituciones que forman la Generalitat de Cataluña, actualmente está constituida por 135 diputados que representan al pueblo de Cataluña y que son elegidos por sufragio. Hemos visitado los espacios emblemáticos: los salones de los Pasos Perdidos, el Hemiciclo, sala de Conferencias, despachos etc..con detalladas explicaciones de la persona guia.

It is one of the institutions that form the Generalitat of Catalonia, currently consists of 135 deputies representing the people of Catalonia and are elected. We visited sites emblematic: salons des Pas Perdus, the Chamber, conference rooms, offices etc. .. with detailed explanations of the individual guide.

Preu: Gratuït

Visitants-40 persones

COSMOCAIXA


Dimecres 23 Maig 2007


¡ VISCA LA DIFERENCIA !COSMOCAIXA
C/ Teodoro Roviralta, 47-51


Ens han mostrat unes col.leccions excepcionals dels últims mil milions d'anys: d'animals, vegetals i objectes d'arreu del món, amb el missatge que a través de l'observació i l'experimentació, conscienciar i provocar un canvi d'actitud per tal d'aconseguir un món més sostenible i protegir la biodiversitat com a deure, envers les futures generacions.


Hemos visto unas colecciones excepcionales de los últimos mil millones de años, animales, vegetales y objetos de varios lugares del mundo. El mensaje que se transmite es que a través de la observación y experimentación, concienciar y prococar un cambio de actitud con el fin de conseguir un mundo más sostenible y proteger la biodiversidad como un deber, de cara a las futuras generaciones.

We have seen some amazing collections of the past billion years, animals, plants and objects from several places in the world. The message is transmitted is through observation and experimentation, awareness and prococar a change of attitude in order to achieve a more sustainable world and protect biodiversity as a duty towards future generations.

Preu: 2 €

Visitants-30 persones


PALAU DE LA GENERALITATDivendres 11 Maig 2007


PALAU DE LA GENERALITAT
C/ Plaça Sant JaumeÉs la seu de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, i un dels pocs edificis d'origen medieval a Europa, sent un dels símbols més benvolgut de la nació catalana. Hem visitat, els espais emblemàtics: la capella Sant Jordi que fou projectada per Marc Safont i acabada l'any 1434, el Saló de Sant Jordi, el Saló Daurat, la sala de conferències, el Pati dels Tarongers i salons annexos etc., amb informació històrica i detalls de cadascuna.


Es la sede de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y uno de los pocos edificios de origen medieval en Europa, siendo uno de los símbolos más queridos de de la nación catalana. Hemos visitado los espacios emblemáticos: la capilla de San Jorge que fué proyectada por Marc Safont y terminada el año 1434, el salón de San Jorge, el salón Dorado, la sala de conferencias, el Patio de los Naranjos y salones anexos, recibiendo información histórica y detalles de cada uno de ellos.

It is the seat of the presidency of the Generalitat of Catalonia and one of the few medieval buildings in Europe, being one of the most beloved symbols of the Catalan nation. We visited sites emblematic: the chapel of St. George that was designed by Marc Safont and finished the year 1434, the hall of St. George, the Golden lounge, conference room, the Patio de Naranjos and the annexes rooms, receiving historical information and details of each.

Preu: Gratuït

Visitants-34 persones


MUSEU PALMERO

Dimecres 25 Abril 2007


MUSEU PALMERO
C/ Judea, 2

Situat en un dels edificis més antics de la nostra ciutat de final del segle XV, acull un bon nombre d'obres en els temes: expressionisme, arlequí i composició en les quals la participació de llum, color, emoció i art presideix una de les aportacions més valorades dintre de la plàstica del nostre temps.

Situado en uno de los edificios más antiguos de nuestra ciudad de finales del siglo XV, acoge una buena cantidad de obras en los temas: expresionismo, arlequí y composición en las que la participación de luz, color, emoción y arte presiden una de las aportaciones más valoradas en la plástica de nuestro tiempo.

Situated in one of the oldest buildings in our city from the late fifteenth century, hosts a fair amount of works on the themes: expressionism, Arlequí and composition in which the participation of light, colour, emotion and art chairing one of the inputs more valued in the plastic of our time.

Preu: 2 €

Visitants-25 persones
+ info: lavilluis@gmail.com

MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT

Dimecres 18 Abril 2007MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT-Rubí
C/ Plaça Montserrta Roig s/n

La visita de les 5 sales d'aquest museu son una porta al coneixement del passat. Hem vist objectes de procedència diverse que descriuen els costums i
tradicions d'un poble i que fan reviure, al que més i al que menys, els anys de la nostra infancia. La visita ha estat presentada i àmpliament comentada pel senyor Vallhonrat, al final de la mateixa hem estat convidats amb un variat de galetes i copa de cava. Graciès senyor Vallhonrat.La visita de las 5 salas de este museo son una puerta al conocimiento del pasado. Hemos visto objetos de procedencia diversa que describen las costumbres y tradiciones de un pueblo y que hacen revivir, al que más y al que menos, los años de nuestra infancia. La visita ha sido presentada y ampliamente comentada por el señor Vallhonrat, al final de la misma nos han invitado con una variedad de galletas y copa de cava. Gracias señor Vallhonrat.


The visit of 5 rooms of this museum is a gateway to knowledge of the past. We have seen from different objects that describe the customs and traditions of a people and they do relive, to which more and at least, years of our childhood. The visit has been presented and widely discussed by Mr Vallhonrat, at the end of it we have invited a variety of cookies and glass of champagne. Thank you Vallhonrat.Preu: Gratuït
Visitants-20 persones

FÀBRICA ANÍS DEL MONO

Dimecres 28 Març 2007

FÀBRICA ANÍS DEL MONO - Badalona
C/ Eduard Maristany, 115

L'obra modernista de la fàbrica, va ser projectada entre 1906 i 1919 per Agustí Domingo Verdaguer. Cal destacar l'edifici d'oficines i el dedicat a la destil.lació que conserva la maquinària original. És força interessant també el mobiliari de fusta i els cartells de Ramon Casas.

Fábrica de obra modernista,
construida entre los años 1906 a 1919 por Agustín Domingo Verdaguer. Del edificio cabe destacar las oficinas y todas la instalación sobre la destilación, que se conservan desde su origen, también el mobiliario de madera y los carteles de Ramón Casas.

Factory modernist works, built between the years 1906 to 1919 by Augustine Sunday Verdaguer. The building included offices and all the installation on distillation, which have been preserved since its origin, also the furniture timber and posters of Ramon Casas.

Preu: 3 €

Visitants-32 persones

LA VANGUARDIA EDICIONS S.L.


Dimecres 21 Març 2007LA VANGUARDIA EDICIONS S.L. (ROTATIVES)
C/ Llull, 152


Ens han explicat com les diverses màquines rotatives d'offset treballen amb diferents colors i mitjançant un sistema de bombes i conduccions controlat per ordenador, es dosifiquen automàticament. Aquets avanç tecnològic situa La Vanguardia en un dels millors diaris del món. Hem seguit des de l'inici fins al final, el recorregut i impressió del diari, empaquetat, càrrega i distribució.


Nos han explicado como las diversas máquinas rotativas de offset trabajan con distintos colores y mediante un sistema de bombas y conducciones controladas por ordenador se dosifican automáticamente. Este avance tecnológico situa La Vanguardia en uno de los mejores diarios del mundo. Hemos seguido desde el inicio hasta el final, el recorrido e impresión del diario, empaquetado, carga y distribución.

We have explained the various rotating machinery offset working with different colors and through a system of pumps and pipes controlled by computer automatically dosed. This technological breakthrough situations La Vanguardia in one of the best newspapers in the world. We have followed from start to finish, travel and printing of the newspaper, packing, loading and distribution.

Preu: Gratuït

Visitants-31 persones

MUSEU CAN TINTURÉDimecres 28 Febrer 2007MUSEU CAN TINTURÉ-Esplugues de Llobregat
C/ Església, 36Museu Can Tinturé ubicat en una casa construïda a finals del segle XIX per l'arquitecte Claudi Duran i Ventosa a petició de Joan Tinturé, acull el primer museu monogràfic de rajola de mostra de l'Estat espanyol. Hem gaudit d'una col.lecció de més de 3000 rajoles de diferentes estils i models, descobrint la importància com a expressió artística i patrimoni cultural de la rajola de mostra. També exposa peces de ceràmica modernista, extretes del recinte de la fàbrica Pujol i Bausis "La Rajoleta", de la qual troben mostres en edificis tan singulars com el Park Güell, Casa Lleó Morera, Casa Amatller etc. Hem visitat les restes de diferents tipus de forns per a la producció de ceràmica i una exposició que introdueixen a la història de la fàbrica Pujol i Bausis.


Museo Can Tinturé situado en una casa construida a finales del siglo XIX por el arquitecto Claudio Duran y Ventosa, a petición de Juan Tinturé, acoge el primer museo monográfico de baldosa de muestra del Estado español. Hemos disfrutado de una colección de más de 3000 baldosas de variedad de estilos y modelos, descubriendo la importancia como expresión artística y patrimonio cultural de la baldosa de muestra. También expone piezas de cerámica modernista, extraídas del recinto de la fábrica Pujol i Bausis "La Rajoleta", de la cual, encontramos muestras en edificios tan singulares como el Parque Güell, Casa Lleó Morera, Casa Amatller etc.. Hemos visitado los restos de diferentes tipos de hornos, útiles para la producción de cerámica y una exposición que introduce a la historia de la fábrica Pujol i Bausis.

Can tincture Museum located in a house built in the late nineteenth century by the architect Claudio Duran and Windy, at the request of John dyeing, hosts the first monographic museum of tile sample of the Spanish State. We have enjoyed a collection of more than 3000 tiles variety of styles and models, discovering the importance and artistic expression and cultural heritage of the tile sample. It also exposes modernist ceramics, learned the compound of the factory Pujol i Bausis "Rajoleta", of which samples found in buildings as unique as the Park Guell, House Lleó Morera, Casa Amatller etc. .. We visited the remains of different types of furnaces, useful for the production of ceramics and an exhibition introducing the history of the factory Pujol i Bausis.

Preu: 4 €

Visitants-28 persones


MUSEU-MONESTIR DE PEDRALBES
Dimecres 14 Febrer 2007
MUSEU-MONESTIR DE PEDRALBES
C/ Baixada del Monestir, 9Constitueix un dels millors exemples del gòtic català. El conjunt comprèn l'església i el monestir, que gira a l'entorn de l'espaiós claustre de tres plantes envoltat de les estances principals. Hem gaudit de nombroses obres d'art, objectes litúrgics i mobiliari que la comunitat de clarisses ha anat aplegant al llarg dels segles de permanència al monestir. La visita al Museu-Monestir ens ha permet veure com ha estat la vida d'aquesta comunitat monàstica d'ençá que va ser fundada l'any 1327.


Constituye uno de los mejores ejemplos del gótico catalán. El conjunto comprende la iglesia y el monasterio, que gira en el entorno del espacioso claustro de tres plantas circundante de las estancias principales. Hemos visto numerosas obras de arte, objetos litúrgicos y mobiliario que la comunidad de clarisas ha reunido al largo de los siglos de permanencia en el monasterio. La visita al Museo-Monasterio nos ha permitido ver como ha sido la vida de esta comunidad monástica desde su fundación en el año 1327.

It is one of the best examples of Gothic Catalan. The ensemble consists of church and monastery, which revolves within the spacious three-storey cloister surrounding the main stays. We have seen numerous works of art, liturgical objects and furniture that the community of Clare has collected over the centuries to stay in the monastery. The visit to the Museum-Monastery has enabled us to see how life has been like this monastic community since its founding in the year 1327.

Preu: 5 €

Visitants-32 persones

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Dimecres 31 Gener 2007AJUNTAMENT DE BARCELONA
C/ Plaça Sant Jaume
És una de les quatre administracions públiques amb responsabilitat política a la ciutat. Te els seus origens històrics en el Consell de Cent, govern de la ciutat de Barcelona establert en el segle XIII, regule entre d'altres assumtes, la vida diaria del seus habitants. Hem visitat els diferents salons, i entre ells el saló Consell de Cent, amb totes les explicacions aclaridores pertinents.


Es una de las cuatro administraciones públicas con responsabilidad política a la ciudad. Tiene sus orígenes históricos en el Consell de Cent, gobierno de la ciudad de Barcelona establecido en el siglo XIII, regula entre otros asuntos, la vida diaria de sus habitantes. Hemos visitado varios salones, y entre ellos el salon de Cent, recibiendo toda la informacion pertinente de cada uno de ellos.

It is one of four government with political responsibility to the city. It has its historical origins in the Consell de Cent, city government of Barcelona established in the thirteenth century, regulates among other issues, the everyday lives of its inhabitants. We visited several classrooms, including the salon de Cent, receiving all relevant information for each of them.

Preu: Gratuït

Visitants-30 persones

CAIXAFORUM


Dimecres 17 Gener 2007

EL MÓN D'ANGLADA CAMARASACAIXAFORUM
Av.Marquès de Comillas, 6-8
La personalitat de Hermen Anglada Camarasa (1871-1959) que fou un dels principals noms de l'art català modern, apareix associada a dos paisatges característics: el París nocturn de la Belle Époque, que va saber copsar amb un art misteriós i subtil, i els paisatges de Mallorca, on va viure fins a l'any 1959. La seva obra va ser equiparada amb la dels grans noms de la pintura de la seva època.


La personalidad de Hermen Anglada Camarasa (1871-1959) que fué uno de los principales nombres del arte catalán moderno, aparece asociada a dos paisajes característicos: el París nocturo de la Belle Époque que supo alcanzar con un arte misterioso y sutil, y los paisajes de Mallorca, donde vivió hasta el año 1959. Su obra ha sido equiparada con la de los grandes nombres de la pintura de su época.

The personality of Hermen Anglada Camarasa (1871-1959) who was one of the leading names of modern art Catalan, appears linked to two landscapes characteristic: the Paris of the Belle Epoque nocturo who knew how to achieve a subtle and mysterious art, and landscapes Mallorca, where he lived until 1959. His work has been equated with that of the great names of the painting of his time.

Preu: 1 €

Visitants-27 persones